Välkommen till Bostadsstiftelsen Annebergshus!

I Anneberg, 15 kilometer utanför Nässjö äger bostadsstiftelsen Annebergshus 57 lägenher och fyra lokaler. 

Ett tiotal av lägenheterna byggdes 1989, resten är från 60-talet.